Betere buurtprijs

Ieder jaar reikt Patrimonium een prijs uit van maximaal € 500 voor het realiseren van het beste idee voor de buurt.  Vindt u het leuk om uw idee samen met buurtbewoners, waarmee u dit idee heeft afgestemd, uit te voeren? Uw idee kan een activiteit zijn, zoals een cursus, bijeenkomst, wedstrijd, feest, kinder- of jongerenactiviteit, buurtzorg of milieuactie. Maar ook eenvoudige voorzieningen in de directe omgeving of in het woongebouw komen in aanmerking.

Aanmelden Betere Buurtprijs

Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Beter Buurtidee

Uw idee voor de buurt hebt u afgestemd met buren of buurtbewoners en kan uitgevoerd worden binnen een budget van maximaal € 500 (inclusief btw).
U vindt het leuk om zelf mee te werken aan het realiseren van uw idee.
Uw idee kan een activiteit zijn, zoals een cursus, bijeenkomst, wedstrijd, feest, kinder- of jongerenactiviteit, buurtzorg of milieu-actie. Maar ook voorzieningen in de buurt of in het woongebouw komen in aanmerking.

Weet u al wanneer u dit idee wilt uitvoeren? En met wie? Wellicht hebt u al een datum afgesproken met uw buren. Of is het afhankelijk van een jaargetijde? Geef dat hieronder aan.

Indienen Betere Buurtidee

Betere Buurt idee